Ondernemer

Ondernemer

Administratieve dienstverlening

De administratie blijft het middelpunt vormen van elke onderneming, maar is toch vaak nog een ondergeschoven kindje voor de ondernemers, want hun interesse ligt bij het ondernemen en niet bij administratie. Voor iedere ondernemer is het voeren van een administratie een wettelijke vereiste, echter niet altijd een leuke bezigheid. Het bijhouden van de administratie wordt dan ook, geheel ten onrechte, als een noodzakelijk kwaad en tijdrovende bezigheid ervaren. Veelal vooruit geschoven en vaak tot het allerlaatste uitgesteld. Ons kantoor kan u een deel van deze werkzaamheden uit handen nemen. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kunnen wij de gehele administratie verzorgen, dan wel een periodieke controle hierop uitvoeren en u verder begeleiden om de administratie zo simpel en doorzichtig mogelijk te maken. Want ondernemen begint toch bij een inzichtelijke en ordelijke administratie. Wij helpen u graag.

Fiscale aangiften

Het vervelende van ondernemen is dat er wel eens belasting betaald moet worden en dan ook nog op tijd. Wij verzorgen voor u de diverse fiscale aangiftes, waaronder:

  • Omzetbelasting
  • Loonheffing
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting

Jaarrekeningen

De jaarrekening is een instrument om inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming en wordt gebruikt voor de aangifte inkomstenbelasting op basis waarvan u te weten komt wat u aan belasting mag betalen. Echter het is ook een instrument voor financiers (banken, leasemaatschappijen e.d.). Ook zij willen graag weten wat er in uw onderneming afspeelt alvorens zij een overeenkomst met u aangaan en u geld lenen voor een investering of debiteurenkrediet. Kortom het is een belangrijk beleidsbepalend instrument en verstandig om deze jaarrekening te laten opstellen door een deskundige. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de jaarrekening aan de wettelijke eisen te laten voldoen en biedt deze tevens voor u en uw financiers voldoende inzicht.

Tussentijdse verslagen en Prognose

In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse en geprognosticeerde cijfers een steeds belangrijke plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank, maar ook om een nog sneller inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. In combinatie met een inzichtelijke administratie kunnen wij snel na afloop van een kwartaal er voor zorgen dat u tussentijdse cijfers heeft, welke u in staat stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen.

Diensten

Boekhouding

Salarisadministratie

h

Aangifte BTW en Loonheffing

Correspondentie met instanties en derden.

i

Fiscale Aangifte

Tussentijdse cijfers

l

Ondernemingsplan opstellen

Jaarrekening samenstellen